Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от БДЖ - Пътнически превози ЕООД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

08.10.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.

Договор за обществена поръчка №395/13.06.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Рувекс-2004” ЕООД с предмет: Доставка на масла и смазки сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0013 в РОП

08.10.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.

Договор за обществена поръчка №394/13.06.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Рувекс-2004” ЕООД с предмет: Доставка на масла сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0013 в РОП

08.10.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.

Договор за обществена поръчка №109/23.07.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Весна Си” ЕООД с предмет: Отпечатване и доставка на номенкратурни образци и книжа сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0001 в РОП

07.10.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.

Договор за обществена поръчка №1120/21.12.2013 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Бент Ойл” ЕООД с предмет: Доставка на газьол за отопление сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2013-0019 в РОП

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Debug: ??x??