"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул.” Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава Осем "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на диоди D 855-320R-12 и тиристори TR 955L-250-12-NKL за електрически локомотиви серии 44 и 45” необходими за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД", публичната покана е публикувана под номер 9046508 в Регистъра за публични покани към АОП

 

Публична покана

Приложения:
1. Приложения към Публичната покана

 

12.11.2015 г.
Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП, утвърден на 11.11.2015 г.

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??