"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул.” Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава Осем "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на диоди D 855-320R-12 и тиристори TR 955L-250-12-NKL за електрически локомотиви серии 44 и 45” необходими за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД", публичната покана е публикувана под номер 9046508 в Регистъра за публични покани към АОП

 

Публична покана

Приложения:
1. Приложения към Публичната покана

 

12.11.2015 г.
Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП, утвърден на 11.11.2015 г.

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Debug: ??x??