БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул.” Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава Осем "а" от ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуга за пренос на данни – изграждане и поддържане на комуникационна свързаност между сървър/ите и работните места (касите) в гарите и жп бюрата за техническата реализация на билетоиздаващата система, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, публичната покана е публикувана под номер 9045533 в Регистъра за публични покани към АОП на 02.09.15 г. Договор № 170

 

 

Публична покана

 

Приложения:

1.Техническа спецификация


2.Приложения към Публичната покана

 

17.09.2015 г.

Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП, утвърден на 16.09.2015 г.

 

21.10.2015г.

Договор № 170 от 21.10.2015 г.

 

30.01.2017 г.

Приложение за приключил Договор №170/20.10.2015 г.

 

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??