БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул.” Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава Осем "а" от ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуга за пренос на данни – изграждане и поддържане на комуникационна свързаност между сървър/ите и работните места (касите) в гарите и жп бюрата за техническата реализация на билетоиздаващата система, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, публичната покана е публикувана под номер 9045533 в Регистъра за публични покани към АОП на 02.09.15 г. Договор № 170

 

 

Публична покана

 

Приложения:

1.Техническа спецификация


2.Приложения към Публичната покана

 

17.09.2015 г.

Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП, утвърден на 16.09.2015 г.

 

21.10.2015г.

Договор № 170 от 21.10.2015 г.

 

30.01.2017 г.

Приложение за приключил Договор №170/20.10.2015 г.

 

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??