БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул.” Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава Осем "а" от ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуга за пренос на данни – изграждане и поддържане на комуникационна свързаност между сървър/ите и работните места (касите) в гарите и жп бюрата за техническата реализация на билетоиздаващата система, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, публичната покана е публикувана под номер 9045533 в Регистъра за публични покани към АОП на 02.09.15 г. Договор № 170

 

 

Публична покана

 

Приложения:

1.Техническа спецификация


2.Приложения към Публичната покана

 

17.09.2015 г.

Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП, утвърден на 16.09.2015 г.

 

21.10.2015г.

Договор № 170 от 21.10.2015 г.

 

30.01.2017 г.

Приложение за приключил Договор №170/20.10.2015 г.

 

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Debug: ??x??