БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул.” Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава Осем "а" от ЗОП с предмет: „Застрахователни услуги чрез сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите” и „Автокаско”, с клауза „Пълно каско” на служебни моторни превозни средства, собствени и ползвани от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, публичната покана е публикувана под номер 9048385 в Регистъра за публични покани към АОП на 02.12.15 г.

 

Публична покана

Приложения:
1.Приложения към Публичната покана

 

16.12.2015г.

Протокол №1 по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП утвърден на 15.12.2015 г.

 

30.12.2015 г.

Договор №242/29.12.2015 год.

 

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??