БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул.” Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава Осем "а" от ЗОП с предмет: „Застрахователни услуги чрез сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите” и „Автокаско”, с клауза „Пълно каско” на служебни моторни превозни средства, собствени и ползвани от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, публичната покана е публикувана под номер 9048385 в Регистъра за публични покани към АОП на 02.12.15 г.

 

Публична покана

Приложения:
1.Приложения към Публичната покана

 

16.12.2015г.

Протокол №1 по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП утвърден на 15.12.2015 г.

 

30.12.2015 г.

Договор №242/29.12.2015 год.

 

Новини

Полезно от БДЖ

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??