Международни линии

Солун

София - Солун - София; Букурещ - София - Солун - София - Букурещ

Цени и разписание на международен бърз влак № 361 - 360, София - Солун - София Разписание на международен бърз влак №...

Крайова

София - Видин - Крайова - Видин - София

Цени и разписание на международен бърз влак № 7620/70120/1090 - 1091/7623, София - Видин - Крайова - Видин - София

Истанбул

София - Халкали (Истанбул) - София

Цени и разписание на международен бърз влак № 493/12501-12502/492, София - Халкали (Истанбул) - София Цени и...

Минск

Варна - Минск (Киев) - Варна

Разписание на международен бърз влак № 1004/452 - 451/1003, Варна - Минск (Киев) - Варна

Белград

София - Димитровград (Сърбия) - Белград - София

Цени и разписание на международен бърз влак № 7990/7991 София - Димитровград (Сърбия) - Белград - София

Букурещ

София - Букурещ - София

Цени и разписание на международен бърз влак № 460 - 461, София - Букурещ - София Цени и разписание на международен...

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??