Методи Янев

Методи Янев

Директор "Оперативна дейност"


Назад

Методи Янев е директор на Дирекция „Оперативна дейност” в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД от м. май 2017 г.

 

Кариерата му в системата на железниците започва през 1997 г., когато е назначен на длъжност ръководител движение в гара Делян. През годините е заемал различни експлоатационни, експертни и ръководни длъжности в превозната дейност и в сектора по оперативно планиране и управление на пътническите влакове.

 

Към настоящия момент основните му отговорности са свързани с ръководството, организацията и контрола по експлоатационната дейност на пътническите железопътни  превози в страната и чужбина.

 

Методи Янев притежава магистърска степен по „Технология и организация на железопътния транспорт” със специализация „Мениджмънт в транспорта” от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, гр. София.

 

 

Debug: ??x??