Пламен Пешаров

Пламен Пешаров

Управител на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД


Назад

Пламен Пешаров е управител на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД от м. май 2017 г.

Кариерата му в системата на железниците започва през м. декември 2014 г., когато е назначен на длъжност директор на Поделение за товарни превози София. Пешаров има над 30-годишен опит в извършването на транспортни услуги, като е заемал различни ръководни длъжности, свързани с маркетинг и спедиция в различни транспортни фирми.

Основните му амбиции са да подобри обслужването на клиентите на БДЖ, да повиши употребата на информационни технологии в работата на дружеството, както и да оптимизира отчетността и процесите в компанията.

Пламен Пешаров притежава магистърски степени по „Организация на производството и управлението в транспорта“ от УНСС, гр. София.

Debug: ??x??