Химик

Компанията търси да назначи в екипа си отговорен и мотивиран специалист, които да заема длъжността:

ХИМИК

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Извършва анализи и изпитания на гориво-смазочни материали, смазки, метали, каучукови смеси и изделия и други суровини и материали;
 • Следи за повтаряемостта от резултатите при извършване на анализи от постъпващи проби в лабораторията;
 • Съставя протоколи от извършените лабораторни изследвания за годността на материалите;
 • Прилага стриктно в работата си всички нормативни документи и стандартни изисквания отнасящи се до дейността на химическата лаборатория;
 • Отговаря за достоверността на извършените анализи и направени заключения.

РЕЖИМ НА РАБОТА

 • Петдневна работна седмица, 8-часов работен ден.

МЕСТОРАБОТА:

 • Локомотивно депо София.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Висше образование с образователно - квалификационна степен "Бакалавър" по специалност "Химия";
 • 5 години трудов стаж по специалността за I степен и 3 години за II степен;
 • Базова компютърна грамотност - MS Word и MS Excel;
 • Комуникативност, умение за работа в екип и самостоятелно;
 • Организираност и точност;
 • Способност да анализира информация и статистика, да синтезира и да представя резултатите.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 •  Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури тласък в кариерното развитие;
 • Възнаграждение, което съответства на изискванията на позицията;
 • Коректност в трудовите отношения;
 • Социален пакет;
 • Ползване на почивните бази на Дружеството;
 • Възможности за професионално развитие, индивидуални и екипни обучения.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Автобиография (CV) с актуална снимка и посочен телефонен номер за обратна връзка;
 • Мотивационно писмо.

Начин на кандидатстване:
Можете да изпратите Вашите документи на електронен адрес:hr@bdz.bg или на адрес: гр. София 1202, бул.”Мария Луиза” №102 за Поделение за пътнически превози София, отдел "Човешки ресурси".

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??