Организатор, локомотивен наряд


Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

ОРГАНИЗАТОР, ЛОКОМОТИВЕН НАРЯД

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Съгласно "График за движение на влаковете" разработва типов график за оборота на локомотивите и график за работното време на локомотивните бригади;
 • Изготвя ежедневен план-график за оборота на локомотивите и локомотивните бригади;
 • Води отчет на целия локомотивен персонал - съставя ежедневни и месечни графици, регламентира работното време в месечен и тримесечен размер и отчита домашния отпуск;
 • Осигурява локомотиви за планов ремонт и ремонт по необходимост.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Средно образование;
 • Три години минимален трудов стаж;
 • Компютърна грамотност;
 • Отговорен, прецизен, с аналитично мислене;
 • Умение за вземане на решения в екстремни ситуации;
 • Висока степен на комуникативност, умения за работа в екип, дисциплинираност, лоялност и коректност към Дружеството.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури тласък в кариерното развитие;
 • Възнаграждение, което съответства на изискванията на позицията;
 • Коректност в трудовите отношения;
 • Социален пакет;
 • Ползване на почивните бази на Дружеството;
 • Възможности за професионално развитие, индивидуални и екипни обучения.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Автобиография (CV) с актуална снимка и посочен телефонен номер за обратна връзка;
 • Мотивационно писмо.

Начин на кандидатстване:
Можете да изпратите Вашите документи на електронен адре: hr@bdz.bg или на адрес: гр. София 1202, бул.”Мария Луиза” №102 за Поделение за пътнически превози София, отдел "Човешки ресурси".

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??