ПОМОЩНИК - МАШИНИСТ, ЛОКОМОТИВЕН - гр. Варна

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

                      ПОМОЩНИК - МАШИНИСТ, ЛОКОМОТИВЕН

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Осигурява безаварийно обслужване на влаковете по график;
 • Осигурява безаварийно извършване на маневрената работа;
 • Поддържа в изправно техническо и топлоенергийно състояние на ТПС, при стриктно спазване на Закона за железопътния транспорт и всички други предписания, наредби и инструкции, свързани с движението на влаковете.
 • Наблюдава за нормалната работа на агрегатите и механизмите на локомотива, като спазва правилника за експлоатация, с цел безаварийно возене на влаковете.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Средно образование;
 • Правоспособност „Помощник - машинист“ - придобита в лицензирана обучаваща институция.
 • Трудов опит: не се изисква;
 • Да притежава висока степен на комуникативност, умения за работа в екип, отговорност и дисциплинираност, лоялност и коректност към Дружеството; 
 • Психически здрав.


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури тласък в кариерното развитие;
 • Възнаграждение, което съответства на изискванията на позицията;
 • Коректност в трудовите отношения;
 • Социален пакет;
 • Ползване на почивните бази на Дружеството;
 • Възможности за професионално развитие, индивидуални и екипни обучения.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Автобиография (CV) с актуална снимка и посочен телефонен номер за обратна връзка; 
 • Мотивационно писмо;
 • Копие на удостоверение за притежавана правоспособност.


Начин на кандидатстване:
Можете да изпратите Вашите документи на имейл адрес: hr@bdz.bg или на адрес: гр.Горна Оряховица 5120, ул.”Цар Освободител” №112 А, за Поделение за пътнически превози Горна Оряховица.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??