Ръководител движение, ръководител смяна

Компанията търси да назначи в екипа си отговорен и мотивиран специалист, които да заема длъжността:

РЪКОВОДИТЕЛ ДВИЖЕНИЕ, РЪКОВОДИТЕЛ СМЯНА

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Да организира, ръководи и контролира работата на маневрените бригади;
 • Да изготвя сменен план за работа в гара Варна и техническия район за 12 часа;
 • Да инструктира маневрените бригади преди започване на дежурството;
 • Да провежда инструктажи по безопасни условия на труд на подчинените му длъжности;
 • Да разпределя работата между служителите, които ръководи на дежурството;
 • Да организира и оказва съдействие при превоз на пътници, които са трудно подвижни лица.

РЕЖИМ НА РАБОТА:

 • Работа на смени по предварително утвърден график.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Средно образование;
 • Правоспособност „Ръководител смяна“, придобита в лицензирана обучаваща институция (задължително);
 • Професионален опит: минимум 5 години;
 • Висока степен на отговорност, дисциплинираност, организираност и точност.
 • Умение за работа в екип.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури тласък в кариерното развитие;
 • Възнаграждение, което съответства на изискванията на позицията;
 • Коректност в трудовите отношения;
 • Социален пакет;
 • Ползване на почивните бази на Дружеството;
 • Възможности за професионално развитие, индивидуални и екипни обучения.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Автобиография (CV) с актуална снимка и посочен телефонен номер за обратна връзка;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие на удостоверението за притежаваната правоспособност.

Начин на кандидатстване:
Можете да изпратите Вашите документи на електронен адрес: hr@bdz.bg или на адрес: гр. Горна Оряховица 5120, ул.”Цар Освободител” №112 А за Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, отдел "Човешки ресурси".

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??