Ръководител движение

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

РЪКОВОДИТЕЛ ДВИЖЕНИЕ

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Планира работата на маневрените и локомотивни бригади в техническия район;
 • Ръководи, оказва помощ и контролира работата на маневрените бригади;
 • Осигурява движението на маневрените състави от гара София до техническия район и обратно;
 • Ръководи работата на маневрите по композиране, разкомпозиране и почистване на пътническите влакови състави при стриктно спазване на денонощния план -график и сменния план за работа на маневрите;
 • Предава влаковите състави за ремонт и екипировка на „Техник-механик, ревизор на вагони” и „Ръководител движение, ръководител смяна”;
 • При допускане на авария, брак, или катастрофа в Техническия район предприема всички мерки за спиране на маневрената работа и незабавно уведомява „Ръководител движение, ръководител смяна”.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Средно образование;
 • ПРАВОСПОСОБНОСТ за „Ръководител движение” придобита в лицензирана обучаваща институция (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО);
 • 1 (една) година професионален опит в маневрена дейност;
 • Да притежава висока степен на комуникативност, умения за работа в екип, отговорност и дисциплинираност, лоялност и коректност към Дружеството.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури тласък в кариерното развитие;
 • Възнаграждение, което съответства на изискванията на позицията;
 • Коректност в трудовите отношения;
 • Социален пакет;
 • Ползване на почивните бази на Дружеството;
 • Възможности за професионално развитие, индивидуални и екипни обучения.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Автобиография (CV) с актуална снимка и посочен телефонен номер за обратна връзка;
 • Мотивационно писмо.
 • Копие на удостоверение за притежавана правоспособност.

Начин на кандидатстване:
Можете да изпратете Вашите документи на електронен адрес hr@bdz.bg или на адрес: гр. София 1202, бул.”Мария Луиза” №102 за Поделение за пътнически превози София, отдел "Човешки ресурси".

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??