Служител издаване на пътнически билети, информатор

Компанията търси да ОБУЧИ и НАЗНАЧИ в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

СЛУЖИТЕЛ, ИЗДАВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИ БИЛЕТИ, ИНФОРМАТОР

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Осъществяване на продажби и резервации във вътрешно съобщение - издаване на всички видове билети, железопътни и абонаментни карти;
 • Информационно обслужване на клиентите - дава информация за разписание на влаковете, условия, срокове, отказ от пътуване, възстановяване на суми в гарите, права и задължения на клиента и др.;
 • Следи за изправност на техническите средства и системи, с които извършва продажби, резервация и информационно обслужване;
 • Прилага Системата за управление на качество, отнасяща се за длъжността;
 • Предава на превозната бригада служебната кореспонденция с предавателен списък.

РЕЖИМ НА РАБОТА:

 • Работа на смени по предварително утвърден график

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Средно образование;
 • Правоспособност "Билетен касиер";
 • Минимален трудов стаж - не се изисква;
 • Базова компютърна грамотност;
 • Владеене на западен език - препоръчително;
 • Отговорен, прецизен, с аналитично мислене;
 • Умение за вземане на решения в екстремни ситуации;
 • Ясна дикция.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 •  Придобиване на правоспособност "Билетен касиер" в Център за професионално обучение "БДЖ", след сключване на договор на основание чл. 235 от КТ. След успешно завършване на обучението си избраните кандидати се задължават да постъпят на работа и да работят в системата на "БДЖ - ПП" ЕООД на длъжността, за която са обучавани, за срок от 3 /три/ години.
 • Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури тласък в кариерното развитие;
 • Възнаграждение, което съответства на изискванията на позицията;
 • Коректност в трудовите отношения;
 • Социален пакет;
 • Ползване на почивните бази на Дружеството;
 • Възможности за професионално развитие, индивидуални и екипни обучения.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Автобиография (CV) с актуална снимка и посочен телефонен номер за обратна връзка;
 • Мотивационно писмо.

Начин на кандидатстване:
Можете да изпратите Вашите документи на електронен адрес: hr@bdz.bg или на адрес: гр. София 1202, бул.”Мария Луиза” №102 за Поделение за пътнически превози София, отдел "Човешки ресурси".

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Debug: ??x??