Техник-механик, ревизор вагони

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

ТЕХНИК-МЕХАНИК, РЕВИЗОР ВАГОНИ

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Осигурява спазване на плана за композиране и графика за движение на влакове;
 • Извършва технически преглед на пристигащите, композираните, преминаващите и заминаващи влакове;
 • Прави подготовка и извършва проби на автоматични влакови спирачки, като издава документ за това;
 • Открива липсите и повредите по вагоните, като ги оформя със съответните технически етикети и издава необходимите първични отчетни документи;
 • Осъществява контрол за почистването и екипирането на пътническите вагони, изправното им осветлени, отопление, вентилация и др.;
 • Прикачва връзките между локомотива и първия вагон на заминаващите влакове.

РЕЖИМ НА РАБОТА:

 • Работа на смени по предварително утвърден график

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Средно образование;
 • Правоспособност - "Ревизор вагони" (задължително);
 • Професионален опит: 1 години;
 • Висока степен на отговорност, дисциплинираност, организираност и точност.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури тласък в кариерното развитие;
 • Възнаграждение, което съответства на изискванията на позицията;
 • Коректност в трудовите отношения;
 • Социален пакет;
 • Ползване на почивните бази на Дружеството;
 • Възможности за професионално развитие, индивидуални и екипни обучения.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Автобиография (CV) с актуална снимка и посочен телефонен номер за обратна връзка;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие на удостоверението за притежаваната правоспособност.

Начин на кандидатстване:
Можете да изпратите Вашите документи на електронен адрес: hr@bdz.bg или на адрес: гр. Горна Оряховица 5120, ул.”Цар Освободител” №112 А за Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, отдел "Човешки ресурси".

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??