Проектни мениджъри и екипи

Ние искаме да повишим конкурентоспособността си в пътническите превози, като ви предложим услуга с по-високо качество и повишено удобство за вас – нашите клиенти.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани служители, които да поемат отговорностите и задълженията на проектен мениджър по някои от следните проекти в дружеството:

Careers

News

Useful information BDZ

Claims and refunds

Claims and refunds

The passenger may cancel his trip not later than 3 hours prior to the departure of the train for which the ticket is...

Disabled passengers

Disabled passengers

Transport servicing of disabled people according to the coach-train-coach" scheme is carried out in the following...

Debug: ??x??