Проектни мениджъри и екипи

Ние искаме да повишим конкурентоспособността си в пътническите превози, като ви предложим услуга с по-високо качество и повишено удобство за вас – нашите клиенти.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани служители, които да поемат отговорностите и задълженията на проектен мениджър по някои от следните проекти в дружеството:

Careers

News

Useful information BDZ

Disabled passengers

Disabled passengers

Transport servicing of disabled people according to the coach-train-coach" scheme is carried out in the following...

Railway passes

Railway passes

All rail passes are personal and not transferable. Documents necessary for their award are identity card and a recent...

Debug: ??x??