Проектни мениджъри и екипи

Ние искаме да повишим конкурентоспособността си в пътническите превози, като ви предложим услуга с по-високо качество и повишено удобство за вас – нашите клиенти.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани служители, които да поемат отговорностите и задълженията на проектен мениджър по някои от следните проекти в дружеството:

Careers

News

Useful information BDZ

Railway passes

Railway passes

All rail passes are personal and not transferable. Documents necessary for their award are identity card and a recent...

Превоз на велосипеди

Transportation of bicycles

The transportation of bicycles is permitted in the specialized coach for transportation of bicycles. The passengers...

Debug: ??x??