Мениджъри и специалисти

Ние в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ценим човешкия ресурс, като осигуряваме на служителите си професионално развитие, обучениe и подходяща работна среда за прилагане на придобитите знания и умения.

Ние вярваме в нашите служители – те създават стойност и чрез тях дружеството постига своите успехи.

АКО СТЕ СПЕЦИАЛИСТ В НЯКОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ:

  • ФИНАНСИ
  • МАРКЕТИНГ
  • ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПОДВИЖЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ
  • ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕВОЗНАТА ДЕЙНОСТ
  • ХИМИЧЕСКИ КОНТРОЛ, ПЛАНИРАНЕ И РАЗХОД НА ГОРИВО-СМАЗОЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ

и намирате някоя от тези професионални възможности за отговаряща на Вашите опит и амбиции, ако желаете да станете част от нашия екип, можете да кандидатствате за работа при нас като изпратите НЕЗАБАВНО Вашето мотивационно писмо и професионална автобиография на e-mail: hr@bdz.bg или на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, на вниманието на отдел „Човешки ресурси”.

Всички одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на подбора на специалисти.

Careers

News

Useful information BDZ

Railway passes

Railway passes

All rail passes are personal and not transferable. Documents necessary for their award are identity card and a recent...

Route passes

Route passes

Route passes are issued for traveling throughout the railway network or on a route chosen by the client. The term of...

Debug: ??x??