Процедури по ЗОП

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от БДЖ - Пътнически превози ЕООД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

Buyer profile
Профил на купувача по дружества

News

Useful information BDZ

Превоз на велосипеди

Transportation of bicycles

The transportation of bicycles is permitted in the specialized coach for transportation of bicycles. The passengers...

Disabled passengers

Disabled passengers

Transport servicing of disabled people according to the coach-train-coach" scheme is carried out in the following...

Debug: ??x??