Икономист, планиране и анализ

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит, предизвикателство и отговорност в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си мотивиран специалист, който да заеме длъжността: ИКОНОМИСТ, ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ към Централно управление.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Организира и изготвя ежемесечно справки за отчитане на обемни и икономически показатели

Анализира и планира разходите за персонал на дружеството /средства за възнаграждения, средно списъчен състав, социални осигуровки и надбавки на персонала/

Участва в бюджетиране, анализиране и отчитане на обемните показатели и приходи и разходи по дейности

Организира набиране и обобщаване на статистическа информация за национални и международни институции

ИЗИСКВАНИЯ

Висше икономическо образование: ОКС „Бакалавър” по „Икономика”, „Финанси”, „Счетоводство”

Професионален опит: минимум 4 /четири/ години, през които са придобити специфични знания, умения и компетенции за успешно изпълняване на задълженията и отговорностите на длъжността

Отлично владеене на MS Office

Висока степен на отговорност и прецизност

Умения за организиране на хора, процеси и дейности и работа в екип

Високо ниво на комуникативност, лоялност и етичност

МЯСТО НА РАБОТА

„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, Централно управление, гр. София

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, дирекция "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.