Диспечер, пътнически превози, старши, сменен

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит, предизвикателство и отговорност в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

ДИСПЕЧЕР, ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ, СТАРШИ, СМЕНЕН в Централно управление София

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Създава цялостна организация по оперативно планиране, управление и контрол на пътническите превози

Осъществява координация между службите, участващи в превозния процес

Дава разпореждания в реално време при възникване на отклонения в транспортната схема и оперативната обстановка

Изяснява причините за закъсненията на всички категории пътнически влакове по първоначални причинители с представители на железопътна инфраструктура, жп превозвачи и др.

Осъществява контрол по спазването на графика за движение на пътническите влакове в цялата жп мрежа

Осъществява контрол по спазването на плана за композиране на пътническите влакове

Събира информация за състоянието и експлоатацията на подвижния железопътен състав, свързан с пътническата дейност

Разпорежда за осъществяването или отмяна на връзки във възелни гари

Уведомява съответните длъжностни лица и участва в изготвянето на оперативния план за действие при извънредни ситуации (природни бедствия, аварии и катастрофи, железопътни произшествия, инциденти и ситуации, близки до инциденти)

Изготвя схеми за влаковете, на които ще се трансбордират пътниците

ИЗИСКВАНИЯ

Средно образование

Правоспособност: „Началник влак” или „Ръководител движение, придобита в лицензирана обучаваща институция (задължително)

Трудов опит: минимум 5 /пет/ години професионален опит, през които са придобити специфични знания, умения и компетенции за успешно изпълняване на задълженията и отговорностите на длъжността

Висока степен на отговорност и прецизност

Високо ниво на комуникативност, лоялност и етичност

Умения за организиране на хора, процеси и дейности, за работа в екип

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща [email protected] на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, дирекция "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.