Експерт, енергетик

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи отговорен и мотивиран специалист, който да заеме длъжността: Експерт, енергетик в Поделение за пътнически превози София, Вагонно депо „Надежда”

Бихме се радвали да се присъедините към нашия екип и да подкрепите напредъка заедно с нас!

ОТГОВОРНОСТИ

1. Организира и контролира ефективното планиране, използване и анализ на енергоносителите, както и ускоряване внедряването на енергоспестяващи технологии

2. Организира и контролира процесите, свързани с ремонт и поддръжка на всички енергетични съоръжения във Вагонно депо „Надежда”

  • Контролира техническото състояние и правилната експлоатация на ел. съоръженията
  • Контролира заявяването, изписването и влагането на електроматериали в обектите и рационалното им използване
  • Изготвя месечни отчети за разхода на електроенергия, вода и горива
  • При оборудване на нов обект своевременно осигурява електрозахранването му

ИЗИСКВАНИЯ

Образование - Висше ОКС „Бакалавър”

Предимство имат завършилите специалност „Топло и ядрена енергетика” или

„Електроенергетика и електрообзавеждане”

Компютърна грамотност – MS Office

5 години професионален опит

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА

Висока степен на отговорност и прецизност, организираност и внимание към детайлите

Ориентиран към срокове и постигане на резултати

Лоялност

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Възможности за индивидуални и екипни обучения

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на имейл hr@bdz.bg или на адреси: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3 за Централно управление и гр. София, ул. „Заводска” № 1, за Поделение за пътнически превози София, отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само за целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.