Експерт, Ремонт на пътнически вагони

Свободни работни места в София, Вагонно депо Надежда

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорен и мотивиран специалист, който да заеме длъжността:

ЕКСПЕРТ, РЕМОНТ НА ПЪТНИЧЕСКИ ВАГОНИ

Поделение за пътнически превози София, Вагонно депо Надежда


ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Осъществява оперативно ръководство на вагоноремонтната дейност.
 • Контролира технологичния процес при извършването на ремонта на вагоните.
 • Организира и обезпечава технологично вагоните, подавани за планов ремонт във вагоноремонтните заводи, като координира взаимоотношенията с тях.
 • Осъществява контакт със счетоводството, относно определяне на разходите за ремонт на вагоните.
 • Осъществява връзка с “МТС”, относно заявяването на резервни части и материали за ремонт на вагоните.
 • Изготвя, приема, анализира отчети, протоколи, сведения и други документи.
 • Подпомага провеждането на мероприятия за обучение на персонала, с цел повишаване на квалификацията му.
 • Изпълнява и други законосъобразни разпореждания на Работодателя във връзка с дейността.
 • Контролира цялостната производствена и ремонтна дейност на пътнически вагони в ППП София.
 • Планира доставките на необходимите резервни части и материали за ремонта на пътническите вагони.
 • Планира вагоните за текущ отцепъчен, деповски и среден ремонт в ППП София.
 • Контролира процеса по възстановяване по възстановяване на възли, агрегати и съоръжения за пътническите вагони.
 • Следи за движението на вагоните излизащи за планов ремонт.
 • Предприема мерки за отстраняване на некачествено извършен ремонт и нарушения на трудовата и технологична дисциплина.
 • Упражнява контрол и участва в процеса по движението на вагонните колооси за и от преокомплектовка.
 • Извършва периодичен и внезапен контрол на персонала ангажиран с ремонт на пътнически вагони.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Висше – техническо образование, ОКС „Бакалавър”;
 • Машинен инженер;
 • Стаж по специалността;
 • Умение за работа самостоятелно и в екип.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури успешно кариерно развитие;
 • Адекватно възнаграждение;
 • Коректност в трудовите отношения;
 • Пакет социални придобивки;
 • Ползване на почивните бази на Дружеството;
 • Възможности за индивидуални и екипни обучения.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща: hr@bdz.bg или на адрес: гр. София 1202, бул.”Мария Луиза” №102 за Поделение за пътнически превози София, отдел "Човешки ресурси", като посочите позицията, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.