Дирекция "Финанси"

Дирекция "Финанси"

Николина Даскалова

Николина Даскалова e директор на Дирекция „Финанси” в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД от м. юни 2017 г.

Николина Даскалова e директор на Дирекция „Финанси” в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД от м. юни 2017 г.

Работила е за няколко частни компании, като професионалната й кариера се развива изцяло във финансовия сектор. Участвала е в извършването на независим външен финансов одит в редица компании, опериращи в сферата на енергетиката, производството на цветни метали, строителство, търговия, производство на лагери и машинни елементи и др. Също така е участвала в разработването на бизнес проекти, програми и планове за оптимизиране на разходи и последващ контрол в една от най-големите международни компании на българския пазар.

Николина Даскалова е магистър по „Финансов мениджмънт” и бакалавър по „Финанси“ в УНСС, гр. София. Член е на Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – Лондон.

В свободното си време спортува и обича да чете.