Главен експерт, контрол на Графика за движение на влаковете и инфраструктурни такси

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Бихме се радвали да се присъедините към нашия екип и да подкрепите напредъка заедно с нас!

ОТГОВОРНОСТИ

  • Анализира закъсненията на всички категории пътнически влакове, причините довели до тях и предлага търсенето на отговорност на съответните длъжностни лица от структурата на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД
  • Изяснява причините за закъсненията на всички категории пътнически влакове по първоначални причинители с представители на: управител железопътна инфраструктура, жп превозвачи и други
  • Участва в контрола и анализира точността и верността на изчислените инфраструктурни такси, предоставени от УДВК за влаковете, движили се на територията на страната
  • Участва в контрола върху редовното събиране и отчитане на оперативните данни (отчетност), както и своевременно изготвяне на нормативните документи
  • Изследва и анализира експлоатационната дейност в жп мрежата, правилното изпълнение на ГДВ и ПКВ

ИЗИСКВАНИЯ

Образование – Висше „Магистър”

Специалност - „Технология и управление на транспорта”, „Икономика на транспортна фирма”, „Технология и организация на железопътния транспорт” или друга сходна специалност

Правоспособност - „Началник влак” или „Ръководител движение”

5 години професионален опит

Високи умения за работа с MS Office

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА

Висока степен на отговорност и прецизност

Лоялност

Отлични комуникативни умения

Способност да взема самостоятелни решения и да носи отговорност за тях

Ефективност при изпълнение на задачите, ориентиран към срокове и постигане на резултати

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Възможности за индивидуални и екипни обучения

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 или електронна поща hr@bdz.bg за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, на вниманието на дирекция „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само за целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.