Главен експерт, администриране на план за композиране на влаковете

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорeн и мотивиран специалист, който да заеме длъжността: Главен експерт, администриране на план за композиране на влаковете.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • Участва в разработването на нормативите за графика за движение на влаковете в частта обезпечаване на влаковете с подвижен състав и обвръзката му
 • Разработва и актуализира плана за композиране на влаковете при промяна организацията на превозите
 • Изготвя уведомителни или разпоредителни телеграми за всички изменения на плана за композиране на влаковете
 • Организира и контролира специалните превози на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

ИЗИСКВАНИЯ

 • Висше образование, ОКС „Магистър”, специалности: „Технология и управление на транспорта” или „Технология и организация на железопътния транспорт”
 • Правоспособност „Ръководител движение” се счита за предимство
 • Минимум 5 години професионален опит в сферата на железопътния транспорт и организацията на движението на влаковете
 • Владеене на английски език се счита за предимство
 • Високи умения за работа с MS Office

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

 • Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури успешно кариерно развитие
 • Адекватно възнаграждение
 • Коректност в трудовите отношения
 • Пакет социални придобивки
 • Ползване на почивните бази на Дружеството
 • Възможности за индивидуални и екипни обучения

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на електронна поща hr@abv.bg или на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление, на вниманието на дирекция „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.