Главен експерт, спирачни системи

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит, предизвикателство и отговорност в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си мотивирани специалисти, които да заемат длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, СПИРАЧНИ СИСТЕМИ към Централно управление

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Отговаря за спирачните системи на пътническите вагони на „БДЖ-ПП” ЕООД техническо състояние, експлоатация и ремонт

Предлага технически решения и мерки за повишаване надеждността на спирачните системи и отделни възли от тях

Оказва методическа помощ при експлоатационната и ремонтна дейност на спирачните системи на пътническите вагони

Участва в изготвянето на техническите нормативи за графика за движение на влаковете, като определя максималните скорости на движение по спирачка за различните категории влакове, необходими спирачни процеси

Участва в контрола на качеството на ремонта на спирачните системи на пътническите вагони

ИЗИСКВАНИЯ

Висше техническо образование: ОКС „Магистър”

Професионален опит: минимум 5 /пет/ години, през които са придобити специфични знания, умения и компетенции за успешно изпълняване на задълженията и отговорностите на длъжността

Отлично владеене на MS Office

Владеене на чужд език - препоръчително

Висока степен на отговорност и прецизност

Умения за организиране на хора, процеси и дейности и работа в екип

Високо ниво на комуникативност, лоялност и етичност

МЯСТО НА РАБОТА

„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, Централно управление, гр. София

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща [email protected] на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, дирекция "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.