Информатор с английски език


„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда. Компанията предлага почасова ангажираност на лица, които владеят английски език, имат добра дикция, желаят да работят през летния сезон на 2021 г. (от юни до септември) и имат висока мотивация да практикуват научените знания.

Нашето предложение е за позицията „Информатор” на трудов договор и месторабота Централна гара София, Пловдив, Бургас и Варна. Работното време е гъвкаво – с почасова продължителност.


ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Предоставя персонално, по телефон и чрез системи за гласово оповестяване точна и компетентна информация на пътниците за движение на влаковете;
 • Предоставя съответната информация коректно, изчерпателно и вежливо;
 • Работи с технически средства и системи за информационно обслужване, и следи за тяхната изправност;
 • Приема сведения за движението на пристигащите влакове и композирането на заминаващите от диспечера. Получената информация съобщава за сведение на пътниците и нанася в компютърна програма за управление на информационните табла.


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Придобиване на професионален опит и успешно кариерно развитие;
 • Адекватно възнаграждение;
 • Коректност в трудовите отношения;
 • Пакет социални придобивки;
 • Ползване на почивните бази на Дружеството;
 • Възможности за индивидуални и екипни обучения;
 • Осигуряване на железопътни карти за безплатно пътуване с влак

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на:

Електронна поща: hr@bdz.bg;

или на адрес: гр. София 1080, ул. "Иван Вазов" № 3 на вниманието на дирекция "Човешки ресурси", "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД;

Телефон за контакт: 02 890 71 60.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.