Конкурсът за избор на управители на дружествата е със срок до 15.03.21  

Във връзка с получени запитвания относно обявените от „Холдинг БДЖ“ ЕАД конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД поясняваме, че срокът за подаване на кандидатури е до 15 март 2021 г. включително.

Конкурсите са обявени съгласно реда на Закона за публичните предприятия.

Повече информация за условията за кандидатстване в конкурса можете да намерите на https://holding.bdz.bg.