Локомотивен машинист

Програма за дългосрочна заетост към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с назначаване на трудов договор на длъжност в поделения за пътнически превози София, Пловдив и Горна Оряховица

Локомотивен машинист/Помощник машинист

Програма за дългосрочна заетост към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с назначаване на трудов договор на длъжност „Помощник-машинист, локомотивен” или „Машинист, локомотивен”, и подпомагане обучението за придобиване на квалификация и правоспособност Локомотивен машинист. Предлагат се възможности за едновременно обучение и работа, финансиране на курса за целия период и издръжка при сключване на договор.

✅ Локации: Поделения за пътнически превози София, Пловдив и Горна Оряховица

Дейност на локомотивния машинист: осигуряване на безаварийно обслужване на влаковете, съгласно графика за движение на влаковете и безаварийно извършване на маневрената работа; поддържане в изправно техническо и топлоенергийно състояние на локомотива/мотрисата.

Дейност на помощник машиниста: наблюдаване за нормалната работа на агрегатите и механизмите на локомотива/мотрисата, при спазване на правилника за експлоатация, с цел безаварийно обслужване и возене на влаковете, съгласно графика за движение; осигуряване на безаварийно извършване на маневрената работа.

Изисквания:

- завършено средно образование;

- правоспособност „Локомотивен машинист”, която ще бъде придобита чрез обучение, след сключване на договори с избраните кандидати и дава възможност за заемане на длъжности „Помощник-машинист, локомотивен” или „Машинист, локомотивен”. Програмата на курса включва теоретично обучение и производствена практика.

През време на обучението, в сроковете според учебната програма "БДЖ-ПП" ЕООД, ще заплаща месечна издръжка на обучаемите. След успешно завършване на обучението си, избраните кандидати се задължават да постъпят на работа и да работят в системата на "БДЖ - ПП" ЕООД за срок от 3 /три/ години на длъжност „Помощник-машинист, локомотивен” или „Машинист, локомотивен”;

- медицинско свидетелство и удостоверение за психологическа пригодност за заемане на длъжността (издадени преди стартиране на обучението).

Предлагаме:

- финансиране на курса за целия период на обучение и месечна издръжка;

- придобиване на професионален опит;

- възнаграждение, съответстващо на задълженията и отговорностите на позицията;

- коректност в трудовите отношения;

- заплащане на допълнително възнаграждение за всеки пропътуван километър;

- ваучери за храна по Наредба № 206 и Наредба №11;

- допълнителен платен годишен отпуск;

- безплатен профилакториум и почивка на преференциални цени в почивните бази за

отдих на „Холдинг БДЖ” ЕАД;

- осигуряване на железопътна карта за пътуване от местоживеене до месторабота.

Мотивационни писма и автобиографии изпращайте на имейл hr@bdz.bg или в Човешки ресурси към поделенията в страната:

- гр. София 1202, бул. „Мария Луиза” № 102 за Поделение за пътнически превози София, отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате /за кандидати за гр. София/;

- гр. Пловдив 4002, бул. „Васил Априлов” № 3, за Поделение за пътнически превози Пловдив, отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате (за кандидати за гр. Пловдив);

- гр. Горна Оряховица 5120, ул. „Цар Освободител” № 112А, за Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате (за кандидати за гр. Горна Оряховица).

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.