Локомотивен машинист /с придобиване на правоспособност/

Програма за обучение и реализация в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с назначаване на трудов договор на длъжност „Машинист, локомотивен”, и подпомагане обучението за придобиване на квалификация и правоспособност Локомотивен машинист.

Предлагаме Ви възможност за едновременно обучение и работа, финансиране на курса за целия период и издръжка при сключване на договор.

ЛОКАЦИЯ

Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, Локомотивно депо Горна Оряховица

ДЕЙНОСТ НА ЛОКОМОТИВНИЯ МАШИНИСТ

Осигуряване на безаварийно обслужване на влаковете, съгласно графика за движение на влаковете и безаварийно извършване на маневрената работа; поддържане в изправно техническо и топлоенергийно състояние на локомотива/мотрисата

ИЗИСКВАНИЯ

Завършено средно образование

Правоспособност „Локомотивен машинист”, ще бъде придобита чрез обучение, след сключване на договори с избраните кандидати и дава възможност за заемане на длъжности „Помощник-машинист, локомотивен” или „Машинист, локомотивен”. Програмата на курса включва теоретично обучение и производствена практика. През време на обучението, в сроковете според учебната програма „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ще заплаща месечна издръжка на обучаемите. След успешно завършване на обучението си, избраните кандидати се задължават да постъпят на работа и да работят в системата на „БДЖ – ПП” ЕООД за срок от 3 /три/ години на длъжност „Помощник-машинист, локомотивен” или „Машинист, локомотивен”

Медицинско свидетелство и удостоверение за психологическа пригодност за заемане на длъжността (издадени преди стартиране на обучението)

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Финансиране на курса за целия период на обучение и месечна издръжка

Придобиване на професионален опит

Възнаграждение, съответстващо на задълженията и отговорностите на позицията

Коректност в трудовите отношения

Заплащане на допълнително възнаграждение за всеки пропътуван километър

Пакет социални придобивки

Допълнителен платен годишен отпуск

Безплатен профилакториум и почивка на преференциални цени в почивните бази за отдих на „Холдинг БДЖ” ЕАД

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адреси: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3 за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление и гр. Горна Оряховица 5120, ул. ”Цар Освободител” № 112 А за Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, отдел "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.