Локомотивен машинист /с придобиване на правоспособност/

Програма за обучение и реализация в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с назначаване на трудов договор на длъжност „Машинист, локомотивен”, и подпомагане обучението за придобиване на квалификация и правоспособност Локомотивен машинист.

Предлагаме Ви възможност за едновременно обучение и работа, финансиране на курса за целия период и издръжка при сключване на договор.

ЛОКАЦИЯ

Поделение за пътнически превози София, Локомотивно депо София

ДЕЙНОСТ НА ЛОКОМОТИВНИЯ МАШИНИСТ

Осигуряване на безаварийно обслужване на влаковете, съгласно графика за движение на влаковете и безаварийно извършване на маневрената работа; поддържане в изправно техническо и топлоенергийно състояние на локомотива/мотрисата

ИЗИСКВАНИЯ

Завършено средно образование

Правоспособност „Локомотивен машинист”, ще бъде придобита чрез обучение, след сключване на договори с избраните кандидати и дава възможност за заемане на длъжности „Помощник-машинист, локомотивен” или „Машинист, локомотивен”. Програмата на курса включва теоретично обучение и производствена практика. През време на обучението, в сроковете според учебната програма „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ще заплаща месечна издръжка на обучаемите. След успешно завършване на обучението си, избраните кандидати се задължават да постъпят на работа и да работят в системата на „БДЖ – ПП” ЕООД за срок от 3 /три/ години на длъжност „Помощник-машинист, локомотивен” или „Машинист, локомотивен”

Медицинско свидетелство и удостоверение за психологическа пригодност за заемане на длъжността (издадени преди стартиране на обучението)

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Финансиране на курса за целия период на обучение и месечна издръжка

Придобиване на професионален опит

Възнаграждение, съответстващо на задълженията и отговорностите на позицията

Коректност в трудовите отношения

Заплащане на допълнително възнаграждение за всеки пропътуван километър

Ваучери за храна

Допълнителен платен годишен отпуск

Безплатен профилакториум и почивка на преференциални цени в почивните бази за отдих на „Холдинг БДЖ” ЕАД

Осигуряване на железопътна карта за пътуване

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на имейл hr@bdz.bg или на адреси: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 за Централно управление и гр. София, ул. „Заводска” № 1, за Поделение за пътнически превози София, отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.