МАГАЗИНЕР, ВАГОН-БЮФЕТ

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина.

Компанията предлага ангажираност на лица с мотивация за работа, за периода юли –декември 2022 г. ,трудов договор и адекватно възнаграждение, с цел качествено обслужване и осигуряване на комфорт на нашите клиенти.

Позицията Магазинер, вагон-бюфет е подходяща за активни и динамични личности с желание за професионално развитие, които обичат да пътуват и имат добри комуникативни умения.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Обслужва любезно и качествено пътниците във вагон бюфета, продава стоките от асортимента, като след всяка продажба задължително издава касов бон

Обслужва вагон-бюфета като го приема по инвентарен опис и налична стока

Прави инвентаризация на получената и продадена стока и изготвя заявка за зареждане на стоките

Работи с технически средства и следи за тяхната изправност

Поддържа и следи хигиенното състояние на вагон бюфета

ИЗИСКВАНИЯ

Средно образование

Не се изисква трудов стаж

Лицето да притежава валидна здравна книжка, която да носи със себе си по време на работа

Висока степен на отговорност и прецизност

Високо ниво на комуникативност, лоялност и етичност

МЯСТО НА РАБОТА

Вагон-бюфет

Подходящо за лица от София и Варна

Подходящо за студенти

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Възможности за индивидуални и екипни обучения

Осигуряване на железопътни карти за безплатно пътуване с влак

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на електронна поща: [email protected] , или на адрес гр. София 1080, ул. "Иван Вазов" № 3 на вниманието на дирекция "Човешки ресурси", "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД; телефон за контакт 02 890 71 60.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.