Началник Цех "Ремонт на локомотиви"

Свободна позиция в поделение за пътнически превози София

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговeн и мотивиран специалист, който да заеме длъжността:

НАЧАЛНИК ЦЕХ "РЕМОНТ НА ЛОКОМОТИВИ"

В ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ, ЛОКОМОТИВНО ДЕПО СОФИЯ


ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Организира ръководство и контрол на производствената дейност на цеха;
 • Организира изпълнението на поставените месечни, тримесечни, годишни планови и извънпланови задачи на цеха;
 • Отговаря за качеството на извършвания ремонт на тягов подвижен състав, агрегати, възли и резервни части;
 • Обезпечава техническа правилна експлоатация на оборудването и спазване установената технология на ремонт;
 • Координира работата на отделните бригади и звена;
 • Осигурява спазването на трудовата и технологична дисциплина в цеха.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Професионален бакалавър - техническа;
 • Пет години трудов стаж на сходна позиция;
 • Квалификационна група по електробезопасност;
 • Компютърна грамотност;
 • Отговорен, прецизен, с аналитично мислене;
 • Висока степен на комуникативност, умения за работа в екип;
 • Дисциплинираност, лоялност и коректност към Дружеството.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури тласък в кариерното развитие
 • Възнаграждение, което съответства на изискванията на позицията
 • Коректност в трудовите отношения
 • Социален пакет
 • Ползване на почивните бази на Дружеството
 • Възможности за професионално развитие, индивидуални и екипни обучения

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на hr@bdz.bg или на адрес гр. София 1202, бул.”Мария Луиза” №102 за Поделение за пътнически превози София, отдел "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю