Организатор, експлоатация

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

ОРГАНИЗАТОР, ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Ръководи, организира и контролира ремонтната и експлоатационната дейност в Експлоатационен пункт Самуил

Осигуряване на технически изправен тягов подвижен състав за изпълнение на графика за движение на влаковете

Организиране навременното и качествено ремонтиране на резервни възли, агрегати и резервни части, необходими за ремонтната дейност

Организиране на качествен ремонт на локомотиви и агрегати

Изготвяне на графици за работа на служителите от маневрения и ремонтен персонал в експлоатационния пункт

ИЗИСКВАНИЯ

Завършено висше образование

Правоспособност: „Локомотивен машинист”, придобита в лицензирана институция (задължително)

Професионален опит: минимум 3 години

Притежаване на най-малко IV-та квалификационна група по безопасност при работа с електрическите уредби и мрежи

Висока степен на отговорност, дисциплинираност, организираност и точност

Умение за работа самостоятелно и в екип

Организаторски качества

МЯСТО НА РАБОТА

Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, Локомотивно депо Горна Оряховица, Експлоатационен пункт Самуил

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща [email protected] на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. Горна Оряховица 5120, ул. ”Цар Освободител” № 112 А за Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, отдел "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.