Отмяна на ПВ № 40268 Подкова - Момчилград

Пътническият влак № 40268 по направление Подкова- Момчилград , заминаващ по разписание от гара Подкова 18:40ч. се отменя по технически причини.Пътниците ще бъдат превозени с автобуси.