Отмяна на ПВ № 70270 Мездра-Брусарци

Пътническият влак № 70270  с направление Мездра - Брусарци е отменен по технически причини. Пътниците със следващи влакове.