Отмяна на ПВ 60202 и ПВ 60201 Перник-София-Перник

Поради липса на подвижен състав се отменят следните влакове:

-ПВ 60202 Перник-Волуяк-София,заминаващ в 5:30 часа от гара Перник

-ПВ 60201 София-Волуяк-Перник,заминаващ в 7:05 часа от гара София

КПВ 60202
Перник (05:30) - София (07:01)
КПВ 60201
София (07:05) - Перник (08:38)