Престой на ПВ № 30155 Карнобат– Варна

Пътническият влак № 30155 по направление Карнобат-Варна заминаващ в 15.00ч пресноява в начална гара Карнобат по технически причини.