Престой на ПВ№80253 Карнобат - Бургас

Пътническият влак №80253 Карнобат -Бургас, пристигащ в  Бургас 17:17ч. престоява в начална гара по технически причини.