Работник, ремонт на подвижен железопътен състав, шлосер, преса, заварчик

БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

РАБОТНИК, РЕМОНТ НА ПОДВИЖЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ, ШЛОСЕР, ПРЕСА, ЗАВАРЧИК в Поделение за пътнически превози София, Локомотивно депо София, Район Подуяне

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Откриване на повреди по механичната част на тягов подвижен състав

Извършване на шлосерска работа върху детайли, свързани с пасване и сглобки до ІІІ клас на точност

Извършване на заваръчна работа в защитна газова среда при плановите ремонти и ремонтите по необходимост на тягов подвижен състав

Извършване на изпитания и центровки на агрегата или ремонтирания възел

Пресоване и разпресоване на звезди и дискове, струг и еластични елементи за колооси

Познаване на конструктивните чертежи; свойствата на различните видове черни и цветни метали; основните понятия от технология на металите; устройство на теглично-отбивачните съоръжения; устройство на пружинното (ресорно) окачване; устройство на механичната част на тягов подвижен състав; устройство и действие на помпи и компресори; устройство и действие на тягов трансформатор; превключвател на степените; тягови двигатели; компресори; спомагателни машини; всички останали агрегати, на които при ремонта е необходима шлосерска работа

Познаване на принципа на силопредаването на тягов подвижен състав; принципно устройство на арегатите, възлите и детайлите, на които се извършват демонтажно – монтажни операции; видовете метали и техните свойства; разглобяване и сглобяване на зъбни предавки и карданни валове.

Умение да работи с всички контролноизмервателни уреди и класовете им на точност

ИЗИСКВАНИЯ

Завършено средно-професионално техническо образование за І степен, средно – за ІІ и ІII степен

Професионална квалификация: ”Заварчик”

Професионален опит: за І степен – 5 год., за ІІ степен – 3 години, за ІII степен – не се изисква

Висока степен на отговорност и дисциплинираност

Умение за работа самостоятелно и в екип.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. София 1202, ул. „Заводска” № 1, за Поделение за пътнически превози София, отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.