Ръководител, Отдел „Снабдяване”

Свободна позиция в дирекция "Материално-техническо снабдяване

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорeн и мотивиран специалист, които да заеме длъжността:

РЪКОВОДИТЕЛ, ОТДЕЛ „СНАБДЯВАНЕ”

В ДИРЕКЦИЯ "МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО СНАБДЯВАНЕ"


ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Ръководи, организира и контролира дейността, свързана с планирането и извършването на анализ на обществени поръчки за доставки и услуги в дружеството;
 • Контролира и организира дейността, свързана с подготовката на пазарния анализ на докладите за разрешение за провеждане на обществени поръчки в дружеството;
 • Изготвя Списък на планираните обществени поръчки за доставки на СМЦ и услуги за следващата календарна година;
 • Контролира и организира поддържането на електронен регистър и пълното окомплектоване на досиета за издадените разрешения и одобрени доклади за доставки на стоки и предоставянето на услуги;
 • Контролира ежегодно отчитане пред Агенция за обществени поръчки /АОП/ за стойността на разходваните средства за доставки, услуги и строителство.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Образование: висше икономическо образование - ОКС „Магистър”;
 • 7 години професионален опит;

Личностни качества:

 • Висока степен на отговорност и прецизност;
 • Възможност да взема самостоятелни решения и да носи отговорност за тях;
 • Способност на планира работата си, ефективно да изпълнява задачите, ориентиран към срокове и постигане на резултати;
 • Способност да анализира информацията, да синтезира и да представя резултати;

Професионални компетенции:

 • Много добри комуникативни умения;
 • Умение за организиране на хора, процеси и дейности;
 • Компютърна грамотност – MS Office;
 • Английски език – работно ниво.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури успешно кариерното развитие;
 • Адекватно възнаграждение ;
 • Коректност в трудовите отношения;
 • Пакет социални придобивки;
 • Ползване на почивните бази на Дружеството;
 • Възможности за индивидуални и екипни обучения.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща: hr@bdz.bg или на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, на вниманието на дирекция „Човешки ресурси”, като посочите позицията, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.