Стрелочник

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

СТРЕЛОЧНИК в Поделение за пътнически превози София, Локомотивно депо София

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Навременното изпращане и приемане на локомотивите за влакова и маневрена дейност и извършване на маневра в района на Локомотивното депо

Грижи се за чистотата и осветлението на стрелките

Подготвя маршрутите в обслужвания от него район на пристигащите и заминаващи локомотиви и при движението им из района на Локомотивното депо и подава съответните сигнали

Прикачва и откачва тягов подвижен състав

Осъществява пропускателната способност в района на депото – влизането, маневрирането и излизането натягов подвижен състав през контролните постове

ИЗИСКВАНИЯ

Завършено средно образование

Правоспособност: Ръководител движение / Началник влак / Постови стрелочник / Маневрен стрелочник

Не се изисква трудов стаж

Поведенчески характеристики: комуникативност, умение за работа в екип, физически и психически здрав

Висока степен на отговорност и дисциплинираност

Организираност и точност

Умение за работа самостоятелно и в екип

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. София 1202, ул. „Заводска” № 1, за Поделение за пътнически превози София, отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.