Управител

Управител

Любен Нанов

Любен Нанов е управител на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД от м. ноември 2019 г.

Кариерата му стартира в банковия сектор през 1994 г. Работил е за БНБ, като управляващ ликвидни и инвестиционни портфейли от ценни книжа и злато. Заемал е ръководни позиции в търговски банки, свързани с управление на ликвидност и търговски сделки с валутни и лихвени деривати. През годините натрупва значителен опит в сферата на инвестиционното банкиране.

От 2009 г. до 2013 г. заема позицията финансов директор на „Български пощи” ЕАД, като успешно преструктурира пасивите на компанията с чувствително лихвено предимство. През годините е заемал и длъжности като квестор към Комисията за финансов надзор (КФН), както и като консултант по финансова оценка (financial due diligence) на големи компании и банки.

В сферата на железопътния транспорт Нанов има управленски опит като финансов и административен директор в дружествата за товарни и пътнически превози на БДЖ.

Любен Нанов притежава магистърска степен по „Финанси” от University of Sheffield, UK. Има придобита диплома от Chertered Management Institute, London „CMI level 7 diploma in Strategic Management and Leasership”. Завършил е специалност „Счетоводство и контрол” в ИУ, гр. Варна. Има специализации в Световната банка.