Предприети мерки от БДЖ във връзка с COVID - 19

Във връзка с предпазване на клиентите и служителите от разпространението на коронавирус, дружествата в групата на Български Държавни Железници са предприели следните мерки:

31.03.2020 г. - Поради затруднения при пътуване с автомобилен транспорт, породени от увеличения им престой при контролно-пропускателните пунктове, се наблюдава увеличаване на пътникопотока в крайградските и пътническите влакове около големите градове. В тази връзка с един второкласен вагон се увеличават съставите на бързите влакове № 5621 от София за Благоевград и № 5610 от Петрич за София, както и на крайградските пътнически влакове № 50215 от София за Перник и № 50204 от Перник за София, считано от 01.04.2020 г.

31.03.2020 г. - Всички пътнически влакове, които се движат до гара Варна по направленията от Шумен, Добрич, Карнобат и Бургас до Варна, няма да спират на спирка Варна (Стара гара Варна) до края на периода на въведеното извънредно положение в страната. Ограничението е въведено след проведено заседание на областния кризисен щаб във връзка с предприемането на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на област Варна.

31.03.2020 г. - Стриктно се спазва плана за композиране на влаковете и задължително се осигуряват вагони с купета, като за пристигащите от чужбина се блокира един вагон в композициите за Бургас, Русе и Варна.

31.03.2020 г. - Възстановено е движението на влаковете Разлог-Добринище-Разлог и спирането на гара Банско на теснопътните композиции, които пътуват по маршрут Септември-Добринище-Септември след края на наложената карантина на град Банско.

24.03.2020 г.- Предприети са действия по временното намаляване на работещите билетни каси и билетните касиери.

24.03.2020 г.- Кризисният щаб в БДЖ взе решение относно действията при обявяване на карантина върху населени места и области на територията на България за предприемане на следните действия:

1. При обявяване на карантина в населени места, които са начални или крайни за движението на влака, маршрута на влака се коригира до предишна гара, в която има възможност за почистване, екипиране и дезинфекция на подвижния състав, както и за почивка на влаковите бригади. Превозните бригади задължително и многократно информират пътниците за промените в разписанието на влака.

2. При обявяване на карантина в населени места, които са посредни гари за маршрута на влака, се коригира графика му за движение, така че влакът да не спира в гари и спирки, попадащи под карантина.

24.03.2020 г. - Създаден е план за действие за изпълнение на ГДВ при невъзможност за осигуряване на експлоатационен персонал.

24.03.2020 г. - С цел намаляване на броя на членовете на превозните бригади е направена корекция в състава на влаковете със силно намален пътникопоток, а именно чрез премахване на увеличенията на вагони в почивни и празнични дни.

24.03.2020 г.- Създадена е организация при трансбордиране на влакове с алтернативен транспорт (автобуси), в случаите, в които се превозват пътници, пристигащи от чужди страни.

24.03.2020 г. - В изпълнение на обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение влаковете могат да бъдат обслужвани само от началник влак в следните случай: 1 ДМВ/ЕМВ и локомотив с един/два вагона.

20.03.2020 г. - Музеят на Транспорта в гр. Русе е затворен за посещения.

20.03.2020 г. - Създадена е организация и е възложено на директорите на поделения по цялата страна да издадат служебна бележка, удостоверяваща че съответното лице е служител в системата на БДЖ. Служебните бележки ще бъдат раздавани считано от 21.03.2020 г.

20.03.2020 г. - В БДЖ е разписан Алгоритъм за провеждане на дезинфекционни мероприятия в условията на епидемия от разпространение на COVID-19, който е изпратен до структурните звена в цялата страна. 

19.03.2020 г. - Осигурено е почистване на контактните повърхности във всички достъпни за пътници части на вагоните с период на почистване 3 часа.

19.03.2020 г. - Завишен е контрола всички пътнически вагони да бъдат със заредени водни инсталации, като не се допускат за движение пътнически вагони с неизправни водни инсталации.

19.03.2020 г. - Завишен е контрола за изправността на санитарните възли, като не се допускат до движение мотрисни влакове с неработещи тоалетни.

19.03.2020 г. - От съставите на всички влакове са извадени вагон бистрата. Дейността е преустановена до второ нареждане.

19.03.2020 г. - Ограничена е продажбата на места в спалните вагони, като се допуска по едно лице в купе, освен ако не са семейство.

19.03.2020 г. - Създадена е организация за снабдяване на всеки локомотив, ЕМВ и ДМВ с пулверизатор с дезинфектант /денатуриран спирт/.

19.03.2020 г. - До второ нареждане няма да работят бюрата за издаване на международни билети в Пловдив, Горна Оряховица, Варна, Велико Търново и Русе.

19.03.2020 г. - Разписан е план за взаимодействие между "БДЖ - Пътнически превози"ЕООД и ДП "НКЖИ" при наличие на заразени пътници и служители от COVID-19 в подвижния железопътен състав.

19.03.2020 г. - Провежда се проверка от РЗИ София за дезинфекцията на влаковете. Предоставени са изискуемите от тях документи.

19.03.2020 г. - Предвидените обучения и изпити по електробезопасност на персонала от Охрана на обекти и съоръжения и Дейност по почистване са отложени за неопределено време.

18.03.2020 г. - Всички поделения в страната са снабдени с необходимите предпазни средства – респираторни маски, дезинфектиращ гел за ръце, денатуриран спирт за дезинфекция, ръкавици, предпазни очила и костюми.

18.03.2020 г. - Разписани са Указания за действия към служителите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, при установяване на потенциално заразен с COVID - 19.

18.03.2020 г. - Актуализирана и допълнена е Оценката на риска за нововъзникналия риск коронавирус (2019-nCoV) за "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД и служителите се информират непрекъснато.

18.03.2020 г. - Поради намаления пътникопоток и с цел ограничаване разпространението на коронавирус се намалява броя на билетните касиери на смяна, считано от 19.03.2020 г.

18.03.2020 г. - По решение на областни управители и общински кметове на определени гари се извършва измерване на телесна температура на пътници, преди заминаване и след пристигане на влакове.

18.03.2020 г. - Провеждат се разговори с ИА „Железопътна администрация“ за удължаване срока на валидност на разрешителни и свидетелства на персонала, поради невъзможност за извършване на медицински изследвания и полагане на необходимите изпити.

18.03.2020 г. - Във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19, от 14:00 ч. на 18.03.2020 г. до второ нареждане е преустановено издаването на билети в жп бюрата в „НДК” и на ул. ”Гурко” № 5 в град София.

17.03.2020 г. - Във връзка с поставянето на град Банско под пълна карантина, до второ нареждане всички влакове между гари Разлог и Добринище преминават без спиране на гара Банско.

17.03.2020 г.  - Преустановява се движението на всички международни влакове през граничните пунктове на територията на България.

17.03.2020 г.- Доставка на 28 хил. ръкавици до 09:30 ч. в гр. София.

„Холдинг БДЖ“ ЕАД - 20 кутии x 100 бр.

„БДЖ-Товарни превози“ ЕООД - 60 кутии x 100 бр.

ППП София - 80 кутии x 100 бр.

ППП Пловдив - 62 кутии x 100 бр.

ППП Горна Оряховица - 58 x 100 бр. 

16.03.2020 г.  - Удължен е срокът на валидност на всички изтичащи през месец март и април жп и абонаментни карти до 30.04.2020 г.

16.03.2020 г.  - Преустановени са продажбите на билети за всички международни влакове.

16.03.2020 г.- Преустановяват се служебните командировки в страната и чужбина на административния персонал.

16.03.2020 г.  - Преустановява се провеждането на всички обучения и всякакви видове масови мероприятия на служителите.

16.03.2020 г.  - Доставка и разпределение на ръкавици и маски:

ППП София - 500 бр. ръкавици и 800 бр. маски.

ППП Пловдив - 500  бр. ръкавици и 300 бр. маски.

ППП Горна Оряховица - 1600 бр. ръкавици и 700 бр. маски.

13.03.2020 г. - Изготвен е план за реорганизирането на почистването на подвижния състав, извеждане на почистващ персонал от пунктовете за почистване и разпределяне по гари с цел допълнително увеличаване на превенцията.

13.03.2020 г. - Активно насърчаване чрез възможните комуникационни канали на продажбата на онлайн билети с цел да се ограничи струпването на хора на билетните каси.

13.03.2020 г. - Извършен е подбор на дейностите и длъжностите, които могат да се изпълняват дистанционно от страна на административния персонал без неговото присъствие на определеното работно място, като е организирано и съответното техническо обезпечаване. /в сила от 16.03.2020 г./.

13.03.2020 г.  - Затворени са клубовете на железничаря в цялата страна.

11.03.2020 г.   - Назначена е работна координационна група за контрол по изпълнението на мерките във връзка с COVID – 19, състояща се от ръководния екип на Български Държавни Железници и експерти от дружеството, както и съответни групи по дружества и поделения.

11.03.2020 г.   - Поръчани са и се доставят уреди за измерване на телесна температура, с които ще се измерва температурата на служителите в поделенията и административните сгради на дружествата.

11.03.2020 г. - Преустановено е издаването на железопътните карти за пътуване на пенсионери с цел избягването на струпване на клиенти.

11.03.2020 г. - Всекидневно се осъжествява докладване към работните групи от всяка структура на дружеството в страната за броя на издадените болнични листове, както и недопуснатите до работа служители с видима проява на симптоми.

09.03.2020 г. - Извършена е оценка на необходимите допълнителни количества защитни средства /респираторни маски, очила или лицев шлем, устойчиви престилки с дълъг ръкав, ръкавици/, дезинфекционни средства, като сe очаква допълнителна доставка на:

  • Денатуриран спирт за дезинфекция за почистване на вагони, ЕМВ, ДМВ, работни и административни помещения.
  • Респираторни маски за многократна употреба.
  • Предпазни ръкавици за еднократна употреба.
  • Дезинфектанти.

06.03.2020 г.  - Стартирана е цялостна дезинфекция на подвижния състав при пристигането му в депата и допълнително преди заминаване от начална гара, като се обработват вътрешно и се обръща особено внимание на всички контактни повърхности, врати, прозорци и тоалетни.

06.03.2020 г. - Въведен е строг контрол по дезинфекция на всички влизащи през гранични гари в страната локомотиви и вагони.

05.03.2020 г. - На почистващия и обслужващия персонал в поделенията на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД са разпределени всички налични защитни предпазни средства и дезинфекционни средства. Допълнително са снабдени ограничени количества денатуриран спирт в концентрация 99.7%, ръчни пръскачки, маски и ръкавици.

28.02.2020 г. - Проведена работна координационна среща между представители на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и  ДП „НКЖИ”, като оператор на гаровите съоръжения, относно изготвяне на план за съвместни действия при усложнена епидемична обстановка.

27.02.2020 г. - Директорите на поделенията в страната предприемат превантивни мерки за предпазване от заразяване:

  • въвеждане на график за дезинфекция на вагони, мотриси и работни помещения;
  • всекидневни/предпътни/ инструктажи на персонала и допълнителни извънредни инструктажи относно превантивните мерки и указания за лична хигиена, обезпокоителни симптоми, самонаблюдение и др.;
  • избягване на служебни мероприятия на закрито и ограничаване на директните контакти.

26.02.2020 г. - Актуализиран е „План за защита при бедствия“ на Български Държавни Железници с добавено приложение „Мерки за предпазване от заразяване с коронавирус”, с подробно разписани действия и мерки, като са запознати всички отговорни служители, управители и директори на поделения по дружества.

26.02.2020 г. - Инструктиране и запознаване на всички служители от групата на Български Държавни Железници с мерките издадени от Световната здравна организация за предпазване от заразяване с коронавирус.

26.02.2020 г. - Осъществени контакти и поддържана постоянна връзка с инфекциозните отделения на болниците по райони София, Пловдив, Бургас, Варна и Горна Оряховица.

26.02.2020 г. - Извършена оценка на необходимостта от закупуване на защитни средства /респираторни маски, очила или лицев шлем, устойчиви престилки с дълъг ръкав, ръкавици/ и дезинфекционни средства.

15.01.2020 г. - Разпореждане до Служба трудова медицина на дружествата за осъществяване на всекидневен мониторинг на разпространението на грипните и вирусни заболявания в страната и респективно сред персонала на дружеството.

Debug: ??x??