Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

 

БДЖ

 

ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ЛИЦА СЪС ЗАТРУДНЕНИЕ В ПРИДВИЖВАНЕТО

 

1.Правила за достъп до железопътен транспорт на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

2.Приложение № 1- Контакти и гари

3.Приложение № 2- Заявки за превоз

Пътуване на кучета като придружители на хора с увреждания

Кучета-водачи и кучета-асистенти на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност са кучета, обучени в специализирани училища, което се доказва със сертификат за преминато обучение /лична карта/, отличителна служебна екипировка и знаци.

Всяко куче задължително притежава намордник, твърд повод, ветеринарно медицински паспорт и лична карта.

Kогато пътуват като придружители на хора с увреждания и отговярящи на горните условия, кучетата имат право на безплатен превоз във всички категории и класове влакове.

При пътуване в седящ вагон първи клас, пътникът заплаща и редовна разлика II – I клас.

При пътуване в спален вагон, ако лицето с увреждане пътува само с придружител куче-водач, задължително заема самостоятелна кабина „Бизнес класа”, като заплаща и   редовна разлика II – I клас;

Кучето – водач пътува безплатно.

 


 

 

Debug: ??x??