БДЖ - Пътнически превози

За "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

 

Адрес: ул. Иван Вазов № 3

София, 1080

Телефон за информация и сигнали на граждани:

0700 10 200

Факс: (+359 2) 987 88 69

Е-mail: bdz_passengers@bdz.bg


Ръководство

Debug: ??x??