Карта на железопътна мрежа в Република България

Карта на железопътна мрежа в Република България

Железопътната мрежа на България е изградена от 4 071 км железен път със стандартното междурелсие, от които 24% е удвоена и 67% електрифицирана.

Debug: ??x??