На гарата

Придвижването на пътници, изпращачи и посрещачи трябва да се извършва само на определените за целта места – чакални, перони, подлези, надлези, преходни мостчета.

Бъдете внимателни по време на слизане и качване по стълби и ескалатори, както и по време на движение по гладка и мокра настилка.

При повреда на асансьора запазете спокойствие.

Използвайте обозначения бутон за сигнализиране или позвънете на посочените телефони.

Пресичайте железопътните линии само на определените за целта места, след като се уверите, че не идва влак.

Не преминавайте под и през вагоните на влак, който предстои да замине.

Не се качвайте върху подвижния железопътен състав (вагони, локомотиви, специализирани пътни машини), гариран на коловозите.

Не се приближавайте (непосредствено или чрез какъвто и да е предмет) към части от контактната мрежа на разстояние по-малко от 2 м., поради наличие на опасно напрежение от 25 kV.

Не стойте близо до ръба на перона, поради опасност от падане или удар от преминаващ влак.

Не оставяйте без надзор своя багаж. Поставяйте го на места, където няма да бъде препятствие за преминаване.

Debug: ??x??