Във влака

Забранено е при потегляне и спиране на влака пътниците да стоят на стъпалата на вагоните и при отворени врати.

Бъдете внимателни, когато се движите във влака. По време на движение влакът може рязко да намали скоростта си или внезапно да спре.

Не блокирайте с багаж коридорите и вратите на вагоните.

Забранено е изхвърлянето на предмети и отпадъци от влака. Забранено е навеждането през прозорците на вагоните по време на движение на влака.

Забранено е тютюнопушенето във всички влакове.

Препоръчително е след качване във влака да се запознаете с намиращите се във вагоните указания и пиктограми.

Забранено е отварянето на входните врати на вагоните преди окончателното спиране на влака.

Не създавайте предпоставки за възникване на пожар във влака, в района на гарите и железопътните трасета.

Не качвайте във влака леснозапалими и взривоопасни вещества и материали.

Абсолютно се забранява отварянето на главните електрически табла на вагоните от пътници. Включването и изключването на централното осветление, отопление или охлаждане на вагоните се извършва само от влаковия персонал.

Електрическите контакти трябва да се използват от пътниците само по предназначение и в съответствие с указаното напрежение.

Поставяйте багажа си добре укрепен върху багажниците във вагоните и не го оставяйте без надзор.

Ако имате нужда от помощ или сте констатирали някаква нередност, се обръщайте към обслужващия персонал във влака.

При извънредни ситуации запазете спокойствие и спазвайте указанията на влаковия персонал.

При евакуация действайте бързо, но без паника.

Стремете се да не създавате пречки на останалите пътници.

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??