Във влака

Забранено е при потегляне и спиране на влака пътниците да стоят на стъпалата на вагоните и при отворени врати.

Бъдете внимателни, когато се движите във влака. По време на движение влакът може рязко да намали скоростта си или внезапно да спре.

Не блокирайте с багаж коридорите и вратите на вагоните.

Забранено е изхвърлянето на предмети и отпадъци от влака. Забранено е навеждането през прозорците на вагоните по време на движение на влака.

Забранено е тютюнопушенето във всички влакове.

Препоръчително е след качване във влака да се запознаете с намиращите се във вагоните указания и пиктограми.

Забранено е отварянето на входните врати на вагоните преди окончателното спиране на влака.

Не създавайте предпоставки за възникване на пожар във влака, в района на гарите и железопътните трасета.

Не качвайте във влака леснозапалими и взривоопасни вещества и материали.

Абсолютно се забранява отварянето на главните електрически табла на вагоните от пътници. Включването и изключването на централното осветление, отопление или охлаждане на вагоните се извършва само от влаковия персонал.

Електрическите контакти трябва да се използват от пътниците само по предназначение и в съответствие с указаното напрежение.

Поставяйте багажа си добре укрепен върху багажниците във вагоните и не го оставяйте без надзор.

Ако имате нужда от помощ или сте констатирали някаква нередност, се обръщайте към обслужващия персонал във влака.

При извънредни ситуации запазете спокойствие и спазвайте указанията на влаковия персонал.

При евакуация действайте бързо, но без паника.

Стремете се да не създавате пречки на останалите пътници.

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??