Видове документи за пътуване

Еднопосочни билети по редовни цени

Предварителна продажба – извършва се от железопътните бюра и в гарите до 5 дни преди датата на пътуването. За празници и летния сезон се въвежда 20 дневна предварителна продажба.

Условия за ползване – не се разрешава прекъсване на пътуването.

Валидностен срок – от започване до завършване на пътуването, вкючително и при ползване на непосредствена връзка с други влакове във възелни гари.

Еднопосочни билети по календарни цени

Билети по календарни цени се издават за: дните петък, събота, неделя, понеделник и предпразнични и празнични дни само за определени влакове.

Билети за отиване и връщане

Предварителна продажба – извършва се от железопътните бюра и в гарите до 5 дни преди датата на пътуването. За празници и летния сезон се въвежда 20 дневна предварителна продажба.

Условия за ползване – Билетите за отиване и връщане се издават за пътуване с всички категории влакове.

При пътуване на разстояние до 100 км не се изисква заверка на билета при пътуването на връщане. Ако пътуването на връщане се осъществи с бърз влак със задължителна резервация или вагон от по-висока класа, пътниците задължително трябва да доплатят необходимите разлики в цената на билета и/или запазени места в гарата на връщане.

Заверка на билета за останалите километрични зони не се прави и когато пътуването на връщане започва от необслужвана спирка. Тогава билетът се заверява във влака и се издава талон за номера на влака.

При пътуване на разстояние над 100 км пътуването на връщане е със задължителна заверка и издаден талон за регистриране номера на влака. Пътник без талон и с незаверен билет във влака се счита за пътник без билет. Билетите за отиване и връщане за разстояние над 100 км, могат да бъдат заверявани за пътуване на връщане от гара по-близка от записаната в билета по маршрута на пътуване. В този случай пътниците нямат право на рекламация за непропътуваното разстояние поради нарушаване на превозния договор.

Валидностен срок – пътуването на връщане трябва да завърши с влака, който по разписание пристига най-късно до 24:00 ч. на:

  • деня на пътуването или на последния от съботни, неделни и празнични дни,когато те са поредни - на разстояние до 100 км;
  • третия ден от датата на пътуване на разстояние до 300 км;
  • 30-я ден от датата на пътуване на разстояние над 300 км.

Билети по релационни цени за отиване и връщане

Предварителна продажба – извършва се от железопътните бюра и в гарите до 5 дни преди датата на пътуването. За празници и летния сезон се въвежда 20 дневна предварителна продажба.

Условия за ползване – Билетите по релационни цени с намаление за отиване и връщане се издават и важат за пътуване във всички категории влакове по маршрута, за определените релации. Маршрутът на връщане трябва да съвпада с маршрута на отиване. Пътуването на връщане е със задължителна заверка и издаден талон за регистриране номера на влака.

Валидностен срок – 30 дни от датата на пътуване.

 

Излетни билети

 

Предварителна продажба – извършва се от железопътните бюра и в гарите до 5 дни преди датата на пътуването. За празници и летния сезон се въвежда 20 дневна предварителна продажба.

Условия за ползване – Излетните билети се издават за пътническите влакове за отиване и връщане за крайградските зони на разстояние до 50 км. Билетите важат без заверка за пътуване на връщане.

Валидностен срок – от петък (след 14:00 ч.) до 24:00 ч. на последния от съботни, неделни и празнични дни, когато те са поредни.

Регионален билет

Предварителна продажба – извършва се от железопътните бюра и в гарите до 5 дни преди датата на пътуването.

Условия за ползване – Регионалният билет за регион София важи за вторa класa на пътнически и бързи влакове. Граници на регион София са следните крайни гари: Драгоман, Мездра, Копривщица, Септември, Благоевград, Кюстендил, Бобов дол и Банкя.

Билетът дава право на неограничен брой пътувания и прекъсвания в рамките на региона и важи за дните вторник, сряда и четвъртък.

Предназначен е за пътуване на 1 пътник, както и за пътуващи заедно от 2 до 5лица.

С този билет не се разрешава да се променят условията на пътуване като преминаване в първа класа, пътуване с бърз влак със задължителна резервация и пътуване в спален вагон.

Билетът не се презаверява за друг ден, броят на посочените пътници не може да се променя.

След започване на пътуването не се допуска преотстъпване на билета на други пътници и присъединява не на други лица.

Билети във влака по тази оферта не се издават, суми за изцяло или частично неизползван билет не се възстановяват.

При неспазване на условието за пътуване заедно, пътниците се считат като пътници без превозен документ.

Валидностен срок – от 08:30 ч. в деня на пътуване до 03:00 ч. на следващия ден.

Билети за пътуване във вътрешноградска зона

Предварителна продажба – извършва се от железопътните бюра и в гарите до 5 дни преди датата на пътуването.
Условия за ползване –Билетите се издават за пътуване с пътнически и бързи влакове по определени маршрути във вътрешноградската зона на населеното място.
Валидностен срок – от започване до завършване на пътуването.

Еднопосочни билети за малки групи, състоящи се от 3 до 6 пътника

Предварителна продажба– извършва се от железопътните бюра и в гарите до 5 дни преди датата на пътуването. За празници и летния сезон се въвежда 20 дневна предварителна продажба.

Условия за ползване – Малки групи, състоящи се от 3 до 6 души, пътуващи заедно по един и същ маршрут. При определяне броя на пътуващите две деца на възраст от 7 до 10 години се броят за един пътник.

Не се разрешава прекъсване на пътуването.

Валидностен срок – от започване до завършване на пътуването, вкючително и при ползване на непосредствена връзка с други влакове във възелни гари.

Абонаментни карти

Предварителна продажба – извършва се от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Условия за ползване – Неограничен брой пътувания с бързите и пътнически влакове в рамките на валидностния им срок. Картите са безименни и се издават за вътрешноградска зона; участък от железопътна линия или за цялата железопътна мрежа по редовни и намалени цени. При издаването им не се изискват лични данни (ЕГН).

Абонаментни карти за пътуване по редовни цени

Валидностен срок – петдневен; един или три месеца.

Абонаментната карта за период от 5 дни се издава за избран маршрут до 100 км;

Абонаментни карти за пътуване по цени с намаление - 10%

„БДЖ” ЕАД дават възможност на работодателите да осигурят на своите служители възможност за пътуване с 10% намаление от редовните цени. За да могат да се възползват от намалението, собствениците на фирми трябва да подадат заявка за издаване на минимум двадесет абонаментни карти за пътуване с влак.
В заявката е необходимо да се посочи маршрутът на пътуване и срокът на валидност на картите. Заявките се подават във всички железопътни бюра и гари, в които се издават абонаментни карти.

Формулярът за заявка може да бъде изтеглен от тук.

Абонаментни карти за пътуване по цени с намаление - 50% и 25%

Абонаментните карти по намалени цени се издават срещу представяне на железопътна карта. Изключение от това правило се прави само за възрастни граждани, които не са закупили железопътна карта “Възрастен” – такива граждани могат да представят копие от разпореждането за получаванa  пенсия, лична карта и актуална снимка.

Валидностен срок – един или три месеца.

Еднодневна карта за пътуване в участъка София – Перник и София - Своге

Предварителна продажба – извършва се до 5 дни преди датата на пътуване от железопътните бюра и в деня на пътуване от всички гари и спирки с компютърно билетоиздаване в участъците  София -  Перник и София - Своге. Не се ламинира.

Условия за ползване – Еднодневната карта е безименна и дава право на неограничен брой пътувания във втора класа на бързите и пътнически влакове, в рамките на един ден. Разлика за преминаване в първа класа и продължение на пътуването не се издават. Презаверка и рекламация на картата не се разрешава. При пътуване във влак със задължително запазено място, същото се заплаща.

Цената на картата е 4.00 лева. Намаление от тази цена не се предоставя.

Валидностен срок – 1 ден, от 00:00 ч. до 24:00 ч.

Билети за запазени места

Билет за запазено място се издава само срещу документ за пътуване.

Цената за запазено място в бърз влак и бърз влак със задължителна резервация, независимо от разстоянието и класа на пътуване е 0.50 лв.

Билети за спални и кушет вагони

Предварителна продажба – за спални и кушет места заедно с билетите за пътуване се извършва в железопътните бюра до 30 дни преди датата на пътуването.

Цена за ползване на спално място, независимо от разстоянието:

  • кушет вагон – 5 лв.;
  • спален вагон 2 класа – 10 лв.;
  • спален вагон 1 класа – 12 лв.;
  • бизнес-класа (сингъл кабина) – 18 лв.

Условия за ползване – Билет за спално място се издава само срещу документ за пътуване. Деца до 7 навършени години заплащат цена за спално място, само ако заемат отделно легло. В този случай заплащат и 1/2 билет за пътуване.

Деца от 7 до 10 навършени години, които пътуват с билети с 50% намаление завсички категории влакове срещу карта “Дете”, се снабдяват с билет за спално място, ако заемат отделно легло.

Билет за спално място се заплаща и при безплатните и с намалени цени пътувания, ако не е предвидено друго.

От цената на билета за спално място не се прави намаление.

Валидностен срок – от започване до завършване на пътуването.

Debug: ??x??