„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП” с предмет: „Изграждане на 100 л.м. ограда по северната граница на недвижим имот с идентификатор 68134.614.1, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ППП София, находящ се на в гр. София, район Подуяне, ж.к. „Суха река”, ул. „Железни врата”. Срок за предоставяне на оферти до 09.09.2019г. (вкл.)

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Технически изисквания -Приложение № 1; 

 

  1. Проект на договор  -Приложение № 2;

 

  1. Техническо и ценово предложение образец – Приложение №3;

 

  1. Чертеж на елемент от  оградата – Приложение №4.

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??